139727690_3626374527458061_8483851814144758917_n

נתבקשתי ע"י ידידתי אורנה שקלים Orna Shkalim, לתת הרצאה באמצעות הזום, ולשתף בתובנות מנסיוני בעולם חיפוש עבודה ותהליכי גיוס. אורנה, מפעילה ועוזרת לקבוצה גדולה של אלפי מחפשי עבודה ומעשירה אותם בפעילויות מקדמות. כל הכבוד לה!🌹🌹
מצאתי א.נשים שבאמת מחפשים ומחפשות עבודה וחווים את קשיי התקופה.🤓🤓
שמנו לב ודגש רב על קורות חיים "איכותיים" והקפדה על הפרטים הקטנים הינה משמעותית בעת הכנה ומשלוח קורות חיים שאמורים "לעבור" את עין המתבוננ.ת ו/או את "עין התוכנה" הממיינת קו"ח רבים ומגוונים.
הדגשתי להם שחיפוש עבודה אמיתי, זה לא רק להסתכל בפרסומים שונים של מחפשי/ות עובדים – בפורטלים וברשתות.
הבהרתי להם שהתבוננות בפרסומי "דרושים" ומשלוח קורות חיים בעקבותיהם – היא פעילות חשובה מאד! אך יש ערוצים נוספים לפעילות אקטיבית ופרואקטיבית שיכולות לקדם אותם וחייבים ליזום ו"לייצר הזדמנויות" נוספות.👌
למדתי משאלות המשתתפים, שחלקם הגדול אינו יודע על השיקולים של "הצד השני" – המגייסים/ות/הד-האנטרים/ות וחברות השמה. והרי, ידיעת השיקולים של כל הגורמים המחברים בין מועמדים/ות לארגונים ושל הארגונים עצמם – הינם מרכיב משמעותי לפעולות נכונות יותר של מחפש.ת העבודה ולתהליך חיפוש עבודה איכותי יותר. אפילו לנסות לאתר את האינטרסים שלהם ומה מניע אותם ואותן. סיפרתי להם על השיקולים של מגייס.ת בארגון ושל מגייס.ת בחברת השמה/הד – האנטר.ית.
כי כמו במכירות, שלב משמעותי הוא מציאת שיקוליו של הלקוח. גם חיפוש עבודה הוא סוג של מכירה עצמית ולכן ידיעה של שיקוליו של כל מראיינ.ת בכל עת – תקדם את מחפש.ת העבודה.😭
העברתי את מסרי בנושא שינוי קריירה ובכל גיל. זהו תהליך מסובך ומאתגר שכדאי קודם לאתר/לבדוק את המניעים לרצון לשינוי ורק שהם "יושבים על קרקע מוצקה" – לצאת לשינוי כזה. ומומלץ עם ליווי של בעל.ת מקצוע.
אשמח לתת מנסיוני הרבה בתחום.🌺