pic9

מסתבר שתכונה בה אנשים רבים לוקים וחסרים, הינה משמעת עצמית!
כבר לפני שנים רבות, סיכם הארי טרומן נשיא ארה"ב המצליח כשאמר: "כשאני קורא על חייהם של אנשים דגולים, אני מבין שראשית הם ניצחו את עצמם…כולם נתנו עדיפות למשמעת עצמית!"
וגם כיום אנו רואים כי חסר במשמעת עצמית מהווה ליקוי התנהגותי משמעותי ואפילו כאן ממש אצלנו.
התאוששות מנגיף הקורונה, לא מתקדמת בצורה מספקת, בעיקר בגלל חסר במשמעת עצמית. (עטיית מסכות).
גם כשרונות גדולים כמייקל ג'ורדן (הכדורסלן הגדול בעולם) וביל גייטס הידוע – אומרים במפורש ש"ללא משמעת עצמית – שבאה לביטוי בתירגול רב – לא היו מגיעים להישגיהם". היום ברור שכשרון מלידה אינו מספיק להגעה לתוצאות גבוהות ללא תרגול רב ומשמעת עצמית גבוהה.
כמה ילדים וילדות, ספורטאים/ות וכשרונות צעירים – "נתקעו בשלב הכשרון" כי לא היתה להם משמעת עצמית!?
גם בעולם חיפוש העבודה והקריירה הבאה, משמעת עצמית מהווה תכונה משמעותית ביותר בדרך להצלחה. הרבה מחפשי ומחפשות עבודה לא מצליחים/ות להגיע להישגים, בגלל חוסר משמעת עצמית, שבאה לביטוי במספר מועט של טלפונים יזומים, חסר בפגישות עם אנשי קשר, מעט מידי התייעצויות עם חברים/ות ואנשים שיכולים לתת מידע והכוונה וחיבורים למקבלי/ות החלטות בתחום.
זכור/זיכרי זאת במיוחד אם גם את.ה – "מנהל.ת במעבר" בין תעסוקות ומרגיש שהמשמעת העצמית שלך אינה בשיאה.