pic2

לעיתים רבות ישנם ערכים ותכונות שמתנגשים בעת קבלת החלטות במצבים מורכבים.
למשל, הרצון להמשיך בנחישות והתמדה (יש כאלה שקורים לזה GRIT), לאחר תוכניות שהכנת, כיוון עיסקי שבדקת ומצאת אותו כרלבנטי.
לעומת הרצון להתאים פעילות למצב החדש, (אופנה חדשה?), להיות חדשנ/ית וליזום פעילות חדשנית ומיוחדת למצב כפי שאת/ה תופס/ת אותו.
התנגשות כזו, בולטת בעיקר במצבי משבר ואי – ודאות ואני מניח שפוגשת כמעט כל מנהל/ת, עצמאי/ת, יזמ/ית – כל אחד ואחת שצריכים לקבל החלטות משמעותיות.
אשמח לשמוע על מצבים כאלה אצלך ואיך את/ה רואה את "אתגר הקורונה" מתכתב עם התנגשות ערכים כאלה – בחברה שלך, בעסק שלך?