174254014_3895364863892358_3400423631360411994_n

האם נכון להכין תוכנית לפעילות עתידית (שנתית/די-שנתית) של החברה/העסק? 🤔🤔
חברות ועסקים רבים רואים חשיבות רבה בתכנון תוכניות עיסקיות ותוכניות פעילות לתקופה המתקרבת. חלקן עורכות תוכניות שנתיות, תוכניות דו-שנתיות ואפילו תוכניות חומש.(לחמש שנים). 💪💪
הכנת תוכניות שנתית כרוכה במאמץ של כל מחלקות/תחומי פעילות החברה וכרוכה בהשקעת שעות עבודה רבות. לעיתים אף התוכניות אינן מאושרות ע"י ההנהלה ומוחזרות להכנת תוכנית מחודשת. 😢😢
תכנון ארוך טווח כזה, מאפשר לתכנן תוכניות גיוס כ"א, מאפשר התאמת תקורות ו"הוצאות קבועות, נותן כיוון עיסקי ברור למנהלים/ות ולעובדים/ות בעסק על פעילויות צפויות ומחזק את התיאום בעסק. תוכנית שנתית מאפשרת תכנון תקציבי ומאפשר בקרה תקציבית על הוצאות, פעילויות ויחסי תשומות-תפוקות. ובכלל, א.נשים אוהבים לעבוד בצורה מתוכננת ופחות להתמודד עם שינויים… 😃
מאידך, ישנן חברות ועסקים שמאמינים שהכנת תוכניות ארוכות טווח כאלה, הינן בזבוז זמן ובקצב השינויים הקיים היום במגזר העיסקי לפחות, עסק לא יכול לדעת באמת – היכן יהיה בעוד שנה – שנתיים או חמש שנים!? (וזאת ללא כל קשר לקורונה).
יתר על כן, הכנת תוכנית לפעילות לטווח ארוך – עלולה לכבול את ידי החברה וימנע ממנה להתאים את עצמה לשוק במהירות. ולעיתים אף מנהלים/ות ובעלי/ות עסק הכניסו נתונים ל"גרף התכנון", ללא ידיעה מעמיקה של הנתונים, או בגלל רצון לרצות ממונים/ות.😉😉
חברה מובילה בגישה הזו הינה חברת נטפליקס, שהינה חברה מובילה עולמית בהצלחות העסקיות שלה ובחדשנות הניהולית שלה. הצלחותיה בשנים האחרונות מבוססות (בין היתר) על ביטול תוכניות תכנון לטווח ארוך והשארת יכולות לגמישות רבה ככל הניתן בפעילותה. החברה רואה בהכנת תוכניות ארוכות טווח כבזבוז זמן מוחלט וגורם שיכול למנוע עשייה (כי זה "לא בתוכנית").
בתרבות הארגונית בחברה, אין תהליכי בקרה מסודרים על תוכניות ופעילויות – כתפיסת עולם בחברה. בעצם, גישה שאומרת: "לא להעדיף מניעת טעויות על גמישות". 👍👍
מה מתאים לעסק שלך? להכין תוכנית לשנה – שנתיים או חמש שנים קדימה?
או להסכים לכך שאין לעסק יכולת תכנון כזו בצורה מדוייקת וכדאי להיות מוכנים וגמישים לכל פעילות בטווח הקצר!?