171272874_3858840750878103_6461343354180705751_n

האם יציאה לעצמאות הינה יציאה "מעבדות לחירות"?
פגשתי עשרות רבות של א.נשים שהפכו לעצמאים ולעצמאיות.
חלקם לא חוו חוויה של הצלחה, מימוש עצמי ומימוש חלומות ולעיתים הפסידו כספים וחוו תסכול וכשלון. ☹️☹️
המשותף לרובם – נקרא להם קבוצה א:
• רובם סיימו תפקיד כשכיר.ה, חיפשו עבודה אחרת כשכיר.ה ו"לפתע פתאום" התבקשו לייעץ או לעשות פרוייקט בהיקף חלקי. ואז היעוץ נמשך והתווסף עוד פרוייקט והם מצאו את עצמם כעצמאים/ות.
• רובם המוחלט לא תכננו מראש ובצורה סדירה – לעבור ממצב של שכירים/ות למצב של עצמאים/ות.
• רובם לא הכינו תוכנית עסקית ושיווקית מראש (!!) ולפני יציאתם לעצמאות – על העסק שאותו יקימו.
• רובם החליטו "תוך כדי תנועה" על הכיוון העסקי שלהם והמשיכו לדייק אותו בזמן הפעילות וההשקעות הראשונות של העסק.
• רובם התרגשו מהמעבר לעצמאות, השקיעו כספים בעסק, השקיעו שעות עבודה מרובות ביותר שפגעו בחיים פרטיים/משפחה.
• רובם חזרו לחפש עבודה כשכירים, אחרי שלדבריהם: "חוו את החוויה" והבינו ש"להיות עצמאי.ת – זה לא מתאים להם".
ופגשתי גם עצמאים/ות שמתרגשים עדיין מהשינוי שעברו, מרגישים שהיטיבו עם הקריירה שלהם, חלקם מצליחים כספית וחלקם גם מצליחים בניהול הזמן שלהם ובעיקר – רואים אתגר ומימוש תעסוקתי בעבודתם. 🍓🍓🍓
המשותף לרוב אלה – נקרא להם קבוצה ב:
• מוכנות ו"בשלות" לאתגר העצמאי והבנה שעצמאי.ת צריכ.ה להיות בעל.ת מקצוע בעולם התוכן שבו הוא/היא עוסק.ת ובנוסף גם בתחום שיווק/מכירות.
• הבנה שמי שאינו רוצה/אוהב.ת/מוכנ.ה לעסוק בשיווק ומכירות – שלא יהיה/תהיה עצמאי.ת.
• בהירות שמי שאינו יודע.ת להתנהל לבד.ה וליצור סדר יום, אלא צריך מסגרת מסודרת – שלא יהי עצמאי.ת.
• הכנה ראשונית נכונה: בדיקת השוק והכנת תוכנית עיסקית כלשהי לשלב הראשוני לפחות. לימוד מעמיק יחסית של השוק, מתחרים ואתגרים.
• גב כלכלי ראשוני – הן מבחינה פיננסית והן בחסר מסוים של הכנסות בתקופה הראשונית.
• מוכנות להתייעץ (ובתשלום) עם בעלי/ות מקצוע בתחומים בהם חסר להם ידע/נסיון.
• גב משפחתי המאפשר היעדרות רבה יותר, הכנסות פחותות ותמיכה בכיוון העסקי – בתקופה הראשונה לפחות.
אז כפי שהבנת, יציאה לעצמאות, זה לא בהכרח יציאה מעבדות לחירות. אבל יציאה בדרך הנכונה לעצמאות – זה סיפוק גדול! 🌺🌺
אם את.ה רוצה להיות שייכ.ת לקבוצה השניה והמצליחה יותר, את.ה מוזמנ.ת להתייעץ. 🤭🤭