163193107_2956865771304366_4742957731968002850_n

פורום למידה חזר היום לפעילות מלאה – סדנאות פרונטליות לעוסקים במשאבי אנוש.
פורום למידה, הינו מסגרת ללמידה משותפת וליצירת שיתופי פעולה לעוסקים במשאבי אנוש: יועצים/ות ארגוניים, מאמנים/ות, א.נשי הדרכה, א.נשי גיוס ועוד.
הפורום נפגש אחת לתקופה, ומתמקד בנושאים שרלבנטיים לכל הקבוצה. (הפורום הוא ללא עלות אך מחייב הרשמה מוקדמת).
המפגש היום הועבר ע"י ד"ר יורם גלי ועסק בעשר המיומנויות האפקטיביות שדרושות לכ"א בתקופת הקורונה ואילך.
הנחות יסוד לתקופה הנוכחית:
· תקופת הקורונה, שבה אנו חיים כיום, מאופיינת בשינוי הסדר החברתי, הידע הקיים, אופן ההתנהלות ורמה גבוהה של עמימות ואי-ודאות.
· קיימת כמיהה אנושית מובנת של "חזרה לשגרה" – אותה שגרה שהייתה קיימת קודם לפרוץ מגפה זו.
ניתן להניח ברמת סבירות גבוהה שני דברים:
1. לא תהיה חזרה למה שהיה. השינויים שכבר קרו, השפיעו מספיק כדי שהחיים יהיו שונים בעתיד.
2. אין שגרה. החיים כבר עתה מאופיינים בכך שיש שינויים רבים בתחומים רבים בחיינו. בנוסף,
החלטות רבות שמתקבלות, משתנות באופן תדיר וזוכות לאי-הבנה ולאי-קבלה על-ידי רוב הציבור.
· נדרש שינוי באופן קבלת המציאות ובאופן החשיבה.
· נדרשת התארגנות חדשה שעונה גם על צרכים רגשיים.
· המדינה מטפלת בנושא הבריאות ובנושא הכלכלי. חסר טיפול בהיבט הנפשי – התפיסתי והרגשי.
ולכן, 10 המיומנויות האפקטיביות בתקופת הקורונה:
פרואקטיביות
הקשבה ביקורתית
אופטימיות מפוכחת
עבודת צוות
חשיבה עתידית
חמלה
להיות נוכח.ת
לעשות מה שעובד
חיוביות עכשו וביקורת מציאות.

תודה לד"ר יורם גלי על העברת הסדנא המעניינת והרלבנטית לכולנו.
Yoram Galli
Lily Shaashua Meridan
Shira Lee De-Beer
Neta Bagim
סיון שחק וינר- מובילה להצלחה
אילן כהן – "כשהגוף לא סותם את הפה" – הרצאות/סדנאות בנושא שפת גוף

Ayala Simon Yavetz

נורית צוררו – נ.צ בדרך להצלחה
Racheli Pizik
Zohar Propper
Amit Sela