158629136_3764481066980739_5718721839356932266_n

יש מחקרים רבים שמראים שכאשר אנחנו מקבלים משוב חיובי, המוח שלנו משחרר הורמון שמגביר את הרגשת האושר. 🧚‍♀️🧚🧚‍♀️
גם יש הרבה שגורסים שמתן משוב לכפיפ.ה בעבודה, צריך להתמקד במשוב חיובי בעיקרו. בהרבה חברות, מתן המשוב התקופתי מתרכז ברובו במשוב חיובי וכמעט לא במשוב מתקן. 👏👏
אך מסתבר שיש מחקרים שגילו שלמרות התועלת הנעימה של דברי שבח, בערך בפי שלושה יותר מיקרים אנשים חשבו שמשוב מתקן עוזר יותר לשיפור הביצועים שלהם מאשר משוב חיובי. רוב האנשים אמרו שמשוב חיובי לא משפיע באופן משמעותי על הצלחתם. (מתוך מחקר גדול של חברת זנגר פולקמן). 👍👊✌️
57% מהמשיבים מעדיפים לקבל משוב מתקן מאשר משוב חיובי.
72% מאמינים שהביצועים שלהם ישתפרו אם יקבלו יותר משוב מתקן.
92% הסכימו עם הקביעה: "משוב שלילי, אם הוא ניתן בדרך נכונה, משפר את הביצועים". 🌺🌺
אין ספק שזה לא נעים לשמוע שאנחנו עושים משהו בצורה לא מספיק טובה. אך לאחר ש אפקט ה"אי נוחות" יורד, המשוב המתקן בהחלט עוזר.😆
חברת נטפליקס הינה חברה מהמצליחות בעולם בשנים האחרונות. נטפליקס נחשבת למובילה עולמית בתרבות מתן המשובים בצורה שוטפת וחלק מההישגים שלה מיוחסים לתרבות מתן המשובים התכופים שקיימת בחברה, שרובם הינם משובים מתקנים.
איך אתם ואתן תמליצו למנהלים/ות שלכם וללקוחות שלכם – לתת משוב?🍓🍓