157814839_3757217167707129_7221182860580571934_n

רושם ראשוני – בראיון, בפגישה עיסקית ובכלל, מהווה קריטריון משמעותי ביותר בבחירת מועמדים/ות לעבודה וביצירת כימיה בפגישה עיסקית וכן בפגישות נוספות.
כל המחקרים מדברים על החשיבות הרבה של הרושם הראשוני – 15-30 השניות הראשונות, בראיון עבודה ובפגישה עיסקית. רושם ראשוני – מוצלח מאד או לקוי מאד – משאיר משקע רב במפגש בין א.נשים שלא הכירו קודם לכן.
יש שאומרים, שההחלטה לגבי הצלחת המועמד.ת בראיון נקבעת בשלושים השניות הראשונות ולאחר מכן במהלך הראיון – המראיינ.ת מנסה לחזק (או לעיתים לשלול) את הרושם הראשוני.
ומרואיינים/ות או מוזמנים/ות לפגישת הכרות כלשהי, רוצים להשאיר רושם ראשוני משמעותי, אך גם "לתחזק" את הרושם הזה במהלך הפגישה.
אבל!!! אני תמיד מזכיר לעצמי, לצוות שלי וללקוחותי – לא להישבות ברושם הראשוני! ✋✋
כבר ראיתי מועמדים/ות שהגיעו באיחור, או בלבוש מרושל, או לחוצים וכועסים – לראיון או פגישה, וכבר כמעט "סימנתי עליהם X", אך במהלך הפגישה התגלו כא.נשים איכותיים, מרשימים ורלבנטים לתפקיד, בניגוד רב לרושם הראשוני אותו השאירו. ההתגלות הזאת נעשתה כי נשארתי פתוח בשיחה ולא "נשביתי" ברושם הראשוני. אפשר וכדאי לשוחח על הסיבות שגרמו לרושם הראשוני הלקוי – בזמן המתאים לכך.
לכן, אם את.ה מעריכ.ה את עצמך כבעל.ת מקצוע בוודאי בתחום הראיונות – אל תישבה ברושם ראשוני לקוי ובעצם כדאי לתת צ'אנס נוסף למועמד.ת. לעיתים (ולא תמיד) – זה שווה. 🤗🤗
רוצה לעשות רושם ראשוני ו"לתחזק" אותו לאורך הראיון/פגישה?
רוצה לדעת איך מנטרלים רושם ראשוני? 🎭🎭
התקשר.י אלי.