149563831_3698020726960107_7280197110345202651_n

החלק המשמעותי בחיפוש עבודה, הוא הראיונות האישיים. חלקם נעשים (במיוחד בשנה כזו) מרחוק/בזום/בוידיאו וחלקם נעשים "פנים אל פנים".
המסרים הנקלטים ממרואיינ.ת – לפני הראיון ובסיומו/לאחריו – הינם משמעותיים מאד והינם חלק מתהליך הערכת המועמד.ת.
בסיום הראיון האישי, מומלץ למרואיינ.ת לשאול שאלות רלבנטיות לתפקיד. שאלות שיעזרו בבחינת התאמת החברה והממונה – לציפיותיו של המרואיינ.ת. שאלות שיעזרו לאסוף מידע רלבנטי על האתגרים בתפקיד, על שיטת הניהול והבקרה בתפקיד, על הא.נשים שיהיו באינטראקציה עם המועמד.ת, ועוד.
כמראיינ.ת מנוסה, אני למד המון על מרואיינ.ת מהשלב בו אני נשאל שאלות: האם אשאל על מספר ימי החופשה? או על סוגי הטבות? על סוג הקפה במטבח? או על בונוסים מיוחדים?🍎🍇🥨🥞
או אשאל על כיווני התפתחות החברה? על אורך הזמן שהיה בתפקיד קודמי ומדוע עזב? איך החברה הושפעה והתמודדה עם משבר הקורונה? על ציפיות הממונה ממני?🌺🌺🌺
מתן הזדמנות לשאול שאלות, מאפשר למועמד.ת להראות שלמד על החברה בטרם ראיון (או שלא), שהוא משדר התעניינות בחברה ובעתידה (או בתפקיד המצומצם), שיש רצון להשתלב לטווח ארוך בחברה, נכונות ללמידה ראשונית והשקעה במעבר לחברה חדשה. וזה כידוע – לא פחות חשוב מלהבין מה המועמד.ת עשה בתפקיד האחרון!? ואם לא קיבלת מהמראיינ.ת את ההזדמנות הזו לשאול שאלות – תיקח.י אותה בנועם אך בנחישות.💪💪
בהצלחה!