133264878_3568840476544800_4440782019550779115_n

הרבה מנהיגים דיברו על נחישות:
וינסטון צ'רצ'יל, מהמנהיגים המוצלחים בעת החדשה, הכין את העם האנגלי לזמנים קשים כשהצטרף למלחמת העולם השנייה ובישר מעמו: "יהיה קשה! עלינו לגלות נחישות" ונגיע לתקופה טובה יותר!
גם ירדן ג'רבי מספרת לנו על הנחישות שאפיינה את דרכה לצמרת, על לאלופת העולם. עם הרבה קשיים פיזיים, מחירים חברתיים גבוהים וויתורים על הנאות הילדות.😕
תקופת הקורונה והקשיים הנלווים אליה, מהווה הזדמנות מצוינת למנהיגים ולמנהיגות שבינינו להראות מנהיגות ולבקש מהעובדים לגלות נחישות! (תוך גילוי דוגמא אישית כמובן). עובדים/ות יכולים לעבור תקופה קשה באם יבקשו מהם לגלות את הנחישות הנדרשת ולעיתים אף יעזרו להם בכך.💝
גם ראינו מנהיגים/ות שדרשו נחישות מעם ישראל בשמירה על מרחק, אך לביתם זימנו בני משפחה רחוקים, נסעו למשפחה (בטבריה) כשאסור והזכירו לנו ש"לדרוש נחישות, מתחיל קודם כל בבית – בדוגמא אישית".😝
גם לעצמאים/ות, בעלי עסק קטן ואפילו עצמאי.ת יחיד.ה בעסק – זה הזמן לגלות נחישות וזה גם הזמן לגלות מנהיגות. מנהיגות כזו מתחילה בלהבין את מצבך, לפקוח עינים החוצה ופנימה לתוכך ונקיטת צעדים שנחישות הינה מרכיב מרכזי בהם.🔥
גם אם את.ה שכיר.ה בחברה, גילוי נחישות רק יחזק את מעמדך בחברה ויהווה מושא להערכה מהממונים/ות, מעמיתים/ות ומכפיפים/ות שלך. התקופה קשה לכולם בחברה שלך, והרבה א.נשים רואים את בחירתך: לקטר על המצב, לחפש הזדמנויות בחברה אחרת/מתחרה או לגלות נחישות להצליח במשימותיך גם בימים מאתגרים.🔥
מנהיגות שמחזקת נחישות, זה גם לספר לעצמך (קודם כל), לסובבים אותך, לעובדים/ות שלך ואפילו למשפחה שלך – שהעסק או החברה נמצאים בתקופה מאתגרת. ויתכן שבהחלט יש צורך לצמצם הוצאות, אולי לקחת הלוואה, לאלץ את עצמך או את כל החברה לחשוב ולהתנהג אחרת. הבנה נכונה ואמיתית של המצב, עם שקיפות וללא הסתרה מחזקת את הנחישות של כ"א מאיתנו, בין אם את.ה מנכ"ל/ית חברה, עובד.ת בחברה או עצמאי.ת קטן.🌹
אני פוגש א.נשים שמספרים לי שקשה כעת בחברה והם בוחרים לא לגלות נחישות (מסיבותיהם האישיות) ומחפשים את דרכם החוצה. אני פוגש גם א.נשים נחושים שבוחרים להתמודד עם התקופה המאתגרת בחברה שנהנו ממנה במשך שנים. אני פוגש גם א.נשים שמבינים שלמרות הקשיים, נכון להם לגלות נחישות (ולעיתים גם מנהיגות) ולהישאר בחברה, ו/או בעסק שהקימו במאמץ של שנים.
אז כדאי לחפש אצלך ובסביבתך נחישות ומנהיגות!?🌷🌷