130759938_3534540896641425_4373716685706530512_n

בשנה האחרונה ניתן לשמוע יותר ויותר על התלבטויות של א.נשים באם לעשות שינוי תעסוקתי. בין אם מדובר בעצמאים/ות שהעסק שלהם נפגע ובין אם מדובר בשכירים/ות שהחברה שלהם נפגעה ו/או רוצים לעשות שינוי משיקולים רבים כגון: מיצוי עצמי בתחום העיסוק, חוסר עתיד נראה לעין לתחום עיסוקם, מחשבות על תחום חדש שבו יגשימו את עצמם, רצון להיות עצמאים/ות ועוד.
שינוי תעסוקתי הוא מעבר לתחום תעסוקתי שונה מזה שמבוצע כעת. (ולא מעבר לתפקיד דומה בחברה אחרת).
היתרונות של שינוי תעסוקתי הינם כמה:
עזיבה של תחום עיסוק שמתחיל להיות כנראה מאוס/ממוצה ולא מאתגר מספיק.
התרגשות מכניסה לתחום עיסוק חדש ושאיפות להצלחה ולעיתים "לכבוש את העולם".
הגשמה עצמית בתחום התעסוקה והתמודדות עם אתגרים מעניינים – מחודשים.
כניסה למסלול תיגמול (חומרי/כספי ולא רק חומרי) שאולי נשחק/אבד לאחרונה.
למידה של תחום חדש ובניית התמחות/פרופסיה שלך בתחום.
החסרונות בשינוי תעסוקתי הינם כמה:
בדרך כלל בעת שינוי תעסוקתי, הינך מאבד.ת את המומחיות שצברת (ושילמו לך בעד המומחיות הזו). ערך המותג שבנית לעצמך נשחק.
סביר להניח שעקב כך השינוי התעסוקתי מחייב ללכת אחורה בבכירות התפקיד שהינך נכנס.ת אליו ובתיגמול הנגזר מהתפקיד החדש.
כמו בכל שינוי משמעותי, יש סיכון בביצוע שינוי תעסוקתי:
אולי התחום החדש שנראה זוהר – יתברר בפועל כפחות זוהר?
ואולי התפקיד/התחום החדש יתברר כמשעמם ופחות ממצה את יכולותיך?
ואולי (חס וחלילה), תמצא.י את השינוי התעסוקתי שרצית לעשות – כמוטעה!?
לכן, כדאי להיות זהיר.ה בעת הרצון לביצוע שינוי תעסוקתי ולשקול זאת היטב.