129608731_3521193481309500_7981505434330022438_n

רוב העובדים/ות והעצמאיים/ות מתמודדים עם קשיים בתעסוקה הנובעים מתקופת הקורונה הנמשכת כבר זמן רב.
הרבה א.נשים חווים קשיים בתעסוקה שלהם – בין אם הינם שכירים/ות ובין אם עצמאיים/ות. קשיים שקיימים על העסק ו/או על החברה שבא את.ה עובד.ת, גורמים להפסדים כספיים, לפיטורים או חל"ת, לקיצוצי שכר ולאוירה לא טובה במקום העבודה (באם הינך עדיין עובד.ת.).
אז מה כן עושים? בוחרים באפשרות אחת:
קיימת אפשרות לשינוי תעסוקתי באם התחום בו הינך עובד.ת נמצא במשבר גדול (כמו שוק התיירות, תחום ההסעדה וכד) וצריכים להתחיל לחשוב על שינוי תחום. לעיתים המצב התעסוקתי הוא משברי בעיקר לעצמאיים/ות שממש סוגרים את העסק שלהם בהפסד גדול ונאלצים לחשוב על שינוי תעסוקתי. שינוי תעסוקתי מלווה בהתרגשות מעצם השינוי, ציפיה להגשמה מחודשת, גם אם (כמו בכל שינוי) יש בשינוי גם סיכון מסוים. לעיתים חוסר שביעות רצון במקום העבודה עלול לגרום ליציאה ממקום עבודה שיכולה להיות חפוזה וללא מחשבה מעמיקה.
אך לעיתים רבות, משבר זה בדיוק הזמן להפגין "חוט שדרה" – יכולות להתמודדות עם קשיים. גם עצמאיים/ות (וחברות בכלל) שחווים קושי – הכינו בדרך כלל תוכניות להתמודדות עם קשיים ומצבי משבר ואמורים לדעת להתמודד עם מצב משברי. עובדים/ות שכירים שחווים קשיים במקום העבודה, צריכים/ות לגלות אורך רוח ובגרות בהתנהגות וביכולת ההכלה שלהם. (יש שקוראים לזה לעיתים: "עור של פיל")… מבינים שהחברה, המדינה וכל שוק התעסוקה – חווים תקופה משברית ייחודית שצריך לדעת להתמודד ולעבור אותה. מי שיצר.ה שורשים בתחום התעסוקה שלו – יצליח להתמודד טוב יותר גם בתקופת סערות.
בתקופה הזו, ישנה ירידה בכמות שביעות הרצון בעבודה בקרב רוב האוכלוסיה! (לצערנו של כולנו). ואם את.ה חווה את זה – ממש אינך היחיד.ה! כדאי להיות זהיר בשינויים תעסוקתיים גדולים ולהפעיל שיקול דעת רב ולהתייעץ עם א.נשים סביבך.