124585377_3453871828041666_2356903863175080886_n

חברות בדרך כלל מחפשות מועמדים/ות עם גישה חיובית לעבודה, לאנשים (סביבם) ולתהליכים ארגוניים בכלל. כאלה, שמאמינים/ות בכוחם לפתור בעיות, להתמודד עם קשיים מועמדים ומועמדות שאפתניים/ות, בעלי/ות ברק בעיניים שגישה חיובית ואמונה באנשים – הם מאפייני חיים שלהם.
ברור, שמועמדים כאלה, יקרינו תקשורת בינאישית חיובית לסביבתם וללקוחות החברה ויקרינו מוטיבציה חיובית בחיים השוטפים של החברה ובעת משבר בפרט וכך ישפרו את תפקודם האישי ותפקוד סביבתם.
הגישה החיובית הזו תיבדק בראיונות ובתהליך המיון!
כך, מועמד.ת לא נחמד.ה, לא חייכנ/ית ולא בעל.ת גישה חיובית לארגון ולבעיות – לא יועדף לקבלה, גם אם היכולות המקצועיות/הטכניות שלהם/ן הינן גבוהות ורלבנטיות לתחום עיסוק החברה.
מועמד.ת שבתהליך הראיון מקטר.ת על ממונים קודמים ומקומות עבודה קודמים,
מעלה סימן שאלה לגבי אישיותו וזוהי נורה אדומה לגבי יכולתו להשתלב באנרגיה חיובית – במקום העבודה החדש. כמאמר הפתגם: "כל הפוסל – במומו הוא פוסל".
מועמד.ת שמפיל את האחריות לחוסר הצלחה – על עמיתים/ות וממונים/ות ולא יודע.ת לקחת אחריות כלשהי לחוסר הצלחה, מעורר.ת חשש שכך גם יעשה במקום העבודה החדש וסיכויו להתקדם בתהליך המיון – פוחתים.
מאידך, גם לספר ולהקרין בראיון ש"הכל היה נהדר" במקומות העבודה הקודמים, מתוך רצון לשדר גישה חיובית בראיון – עלולה להיתפס כבלתי אמיתית.
כדי להצליח בראיון – כדאי להיות אותנטי ולשוחח גם על קשיים ובעיות שהיו בעבר. הסתרה או התעלמות מבעיות משמעותיות במקום עבודה קודם או עם ממונה קודם, עלולה להתגלות בהמשך תהליך המיון, בשיחות עם ממליצים ואז שכרו (של המועמד.ת) יוצא בהפסדו.
אני פוגש מועמדים/ות לעבודה שהם מבחינתם מצטיינים/ות, עומדים ביעדים וכאשר אני מעמת אותם עם חוסר ההצלחה של החברה, האחריות נופלת על "כל העולם ואשתו" וזו בעיה.
אני גם פוגש מועמדים/ות שמכריחים את עצמם לשדר וויב חיובי, שהם תמיד הצליחו, החברה תמיד נעימה ומפרגנת ולא היו בעיות. גם זו בעיה.
הכל כמובן שאלה של מינון ו"איך מציגים את הדברים".
במסגרת ההכנה לראיון, כדאי להתמודד ולתרגל מצבים (שקורים כמעט לכ"א): איך לספר על הסיבה לעזיבה/לפיטורין/לחילוקי דעות? איזה וויב להקרין בראיון ואיך להקרין וויב כזה? זו מיומנות שמומלץ להתכונן אליה ואף לתרגל אותה.
אני כאן גם כדי להכין מסרים שכאלה במסגרת פעילות "מנהלים במעבר" או סתם להתייעצות. www.gideon-keren.co.il/קריירה-למנהלים-במעבר/