pic9

בשבוע שעבר נפגשתי לפגישות אישיות עם כמה מנהלים ומנהלות. חלקם בתהליך גיוס לחברות וחלקם בתהליכי התייעצות לגבי המשך הקריירה. "מנהלים במעבר" אני קורא להם. http://gideon-keren.co.il/קריירה-למנהלים-במעבר/
בשיחות עולה תמיד נושא ציפיות השכר של המועמד/ת ולעיתים ישנם פערים בין ציפיות המועמד/ת לרמת השכר המוצעת בתפקיד. לעיתים גם ציפיות השכר של המועמד/ת שונות מ"השכר בשוק" לתפקידים מקבילים.
אני תמיד מבקש מהמועמד/ת לשתף אותי בציפיות השכר מהתפקיד הבא ולעיתים רבות שואל, "על מה הציפיות הללו מבוססות"? בכוונה לשמוע, שהציפיות מבוססות על השכר האחרון, או השכר האחרון + תוספת מסויימת, או שכר אחרון + מוכנות לגמישות ולהפחתה מסויימת בשכר. לעיתים השכר מבוסס על משכורת ועמלות/בונוסים ויש משמעות רבה לציפיות. מעטים/ות מאד מעוניינים/ות שלא לפרט ואני מכבד את רצונם. אך כמו בכל שיח, מי ש(קצת) נפתח/ת – מרוויח הרבה.
הסיבה לשיח בנושא השכר נובעת מעובדה פשוטה: כבר עברו אצלי מועמדים/ות שציפיותיה השכר שלהם היו גבוהות בעשרות רבות של אחוזים משכרם הנוכחי. (ולעיתים מועטות – נמוכות משמעותית). והסיבה לציפייה גבוהה שכזו, היא שביום שישי במפגש חברים שמעו שהחבר שלהם מרוויח שכר שכזה, אף שהוא בתפקיד אחר לחלוטין. (והמועמד תהה: "ואם הוא מרוויח סכום כזה – אני לא יכול גם כן"? וגם בן/בת הזוג עודדו אותו לבקש להבא סכום גבוה שכזה).
במיקרים שבו התגמול מבוסס על משכורת ועמלות משמעותיות, עלול המועמד לנקוב בציפיית שכר כוללת העמלות, בעוד שהמראיינ/ת יצפה לציפיות המשכורת לפני עמלות…
וכך אני מוצא שמועמדים/ות "תוקעים לעצמם גול עצמי", בציפיות בלתי מבוססות ומנותקות מהמציאות של המקצוע ורמת הנסיון שלהם. ואם הם היו מגיעים לארגון ו"מפציצים" בציפיות שכר לא ריאלי, הרי שסיכויים גבוהים שהמראיינ/ת לא היה רוצה להמשיך איתם בתהליך בגלל "פערי ציפיות שכר".
בשיח איתי, נעשות התאמות של הציפיות, חיזוק המועמד לבקש שכר מתאים ונכון עבורו, גם אם הוא שונה מחלומות יום השישי האחרון.
השיח הזה הינו חשוב מאד למועמד/ת, ממקד אותו – גם בנושא השכר והתגמולים והמועמד/ת רק מרוויח מכך.
מועמד/ת ישאל בדרך כלל בארגון על ציפיות השכר שלו! כל מראיינ/ת יודע שזו הדרך הנכונה לבדוק התאמות ופערי שכר.
רוצה להתייעץ?