117886669_2775298719461073_804893355483664363_n

הערב נערך מפגש נוסף של פורום למידה – המסגרת לעצמאים/ות העוסקים בתחום משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, מאמנים/ות הדרכה ועוד.
המפגש הפעם נערך בנושא: יצירת אמון.
חנה שטיינברג, הובילה אותו באנרגיות ובחן שלה, להבין מהו אמון? איך יוצרים אמון בין אנשים, בין ספק ללקוח, בין יועצ.ת לארגון, בין עובד.ת למנהל.ת.
עסקנו בהבדל ובקשר שבין אמון לפיקוח. מתי המנהל.ת נותנ.ת אמון? ומתי המנהל.ת מפקח.ת, מבקר.ת? במיוחד בימים כאלה של עבודה מרחוק…
הבנו, שכשאין אמון – המחיר הוא גבוה: באיבוד זמן, בתפוקה נמוכה, בלחץ ועומס גבוה, סרבול בתהליכים, שמועות ותסיסה, ובקיצור – אובדן כסף.
ראינו ולמדנו, ששלושת המרכיבים לבניית אמון הינם: אותנטיות, התנהגות הגיונית ואמפתיה. היה מצצצוין!