103959795_2714539132203699_1557244933953685011_n

מה יהיו היחסים בין היועצ.ת לארגון – בעידן של שגרת קורונה?
השבוע נערך מפגש נוסף של פורום למידה – הפורום לעצמאים/ות בעולם משאבי אנוש: יעוץ ארגוני, אימון, הדרכה וגיוס.
המפגש הפעם שהיה המפגש הראשון בעידן של שיגרת קורונה, עסק ביחסים שבין היועצ/ת לארגון – הלקוח. המפגש הפעם התנהל במתכונות של רב שיח ושיתוף המשתתפים – כולם/ן – א/נשי משאבי אנוש, יועצים/ות ארגוניים, מאמנים/ות, א/נשי הדרכה, גיוס ויועצים/ות עיסקיים לארגונים.
התמודדנו עם הכניסה למשבר הקורונה והקשיים המלווים עצמאים ועצמאיות כמונו הנותנים שרותים לארגונים ולמנהלים/ות בעידן כזה של שמירת מרחק ו"התכנסות" של הארגונים והחברות להתמודדות פנימית קשה – לעיתים על חייהם ממש.
התמודדנו עם עצמנו – איך אנחנו הגבנו למשבר/אתגר העיסקי שנחת עלינו לפתע פתאום? איך הגבנו כשראינו את משבר הקורונה מגיע בעבר (לפני 3 חודשים בלבד), ואילו פעילויות עיסקיות נקטנו על מנת לשמור – כ"א על העסק שלו, שלה.
שיתפנו רעיונות על דרכי התמודדות יצירתיות שכ"א מאיתנו יצר.ה בהווה – לפעילות שלו/ה ויוזמות שהמשתתפים יזמו כדי להתמודד עם צוק העיתים ולהתאים פעילויות למצב החדש שנכפה. חלק מהמשתתפים/ות ממש "יצרו מוצרים ושרותים" חדשים שהינם מותאמי קורונה וחשפו בפני הקבוצה את השרותים הללו ואיך הם התקבלו ע"י לקוחותיהם. חלק המשיכו בפעילויות הרגילות אך נקטו במרחבי הבטחון הנדרשים בתקופה זו בעיקר בכל הקשור לעבודה מרחוק. וחלק מהמשתתפים/ות די "השתבללו" (נשארו בבית החם והנעים), וחשבו, תכננו, התארגנו והיפנו משאבים לפעילות משפחתית. מסתבר שאפשר לראות יתרונות (וחסרונות) בכל דרך פעולה.
לבסוף התמודדנו עם אתגרי העתיד בתקופה של אי – ודאות. ואף יוזמות ורעיונות שניתן ללמוד זה מזו. צפינו והערכנו תגובות של ארגונים הנמצאים בזמן משבר – לפעילות היועצ.ת, התייחסנו לתמחור פעילות היועצ.ת ואף למיקרים ותגובות אפשריות ביחסים ובפעילויות בין היועצ.ת לארגון – הלקוח.
שמחנו לסיים בניגון חצוצרה לשיר העצמאים/ות: I did it my way.
למדנו ונהנינו.