pic5

שמעתי השבוע שעובדים/ות רבים בתפקידים שונים בחברות הייטק, רוצים להמשיך לעבוד מהבית. לכאורה – זה השינוי המבורך של עידן הקורונה!? ואז, ההנהלה שאלה את עצמה – אם עובדים מהבית והניהול הוא מרחוק, אז אולי כבר כדאי לחפש עובדים "מרחוק" באוקראינה – ברבע מחיר…
פתאום כולם רצו לחזור לשיגרת עבודה מהמשרד. זה ממש לא היה איום אך ברור שאם כולם יעבדו מהבית, לניהול מרחוק יש מחיר.
השבוע גם התפרסם שבסקר שמשרד האוצר ערך, רק 15% מהעובדים/ות השכירים שעובדים בפועל מהבית – רוצים להמשיך לעבוד מהבית. להערכתי, גם האחוז הזה ירד כאשר תהיה חזרה לשיגרה – גם אם היא "שגרת קורונה".
בקיצור – הרבה רוצים לחזור לשיגרה ומהר.
אך יש לקורונה את משלמי/ות המחיר: אילו שפוטרו, אילו שכנראה לא יוחזרו לעבודה ואילו שנמצאים/ות ב"מעבר בין תעסוקות".
אם את/ה מנהל/ת, שנמצא/ת במעבר בין תעסוקות ורוצה לוודא שהכיוון שלך נכון ומוכוון להשמה נכונה – אנחנו כאן.