Asian business woman carrying briefcase jump through two hands on the sky to chase her goal

מצורף מכתב שקיבלתי (ככתבו וכלשונו), היום מלקוח – מנכ"ל חברה שאנחנו זרוע הגיוס שלה, לאחר שיחת תיאום ציפיות וצרכים לשלב ש"אחרי הקורונה" בכל הקשור לגיוס בדרג ביניים ומעלה:
גדעון שלום
בהמשך לשיחתנו בעניין "תחום ההשמה במהלך ולאחר הקורונה": אני מבקש לחדד מספר דברים
אני תמיד אעדיף חברת השמה שפוגשת את המועמדים בפגישות פנים אל פנים לפני העברת המועמד אליי.
1. זו הדרך הטובה ביותר להתרשם ממועמד:
בפגישה פנים אל פנים ניתן להתרשם משפת הגוף, מהדרך בה המועמד נכנס, מתיישב, משתלט (או לא) על הסביבה.
לבוש, יציבה, מבטים, מבוכות, שקרים קטנים או גדולים, התמודדות עם התנגדויות ושאלות קשות – כל אלו קשים עד בלתי אפשריים לזיהוי בשיחות וידאו
2. זה מראה הן על רצינות חב' ההשמה והן על רצינות המועמד ובנוסף, המועמד יוצא מאיזור הנוחות שלו.
3. אם הייתי מחפש רק מיון לקורות חיים, הייתי נותן למזכירה בעלות נמוכה משמעותית
חשובה לי מאוד התייחסות המראיין, הסינון שהוא עושה, הדגשים וההמלצות שהוא נותן.