91842277_2862197920542396_6558582319903408128_n

כולנו כמהים ממש לדעת – מה יהיה לאחר משבר הקורונה?
האם עולם העבודה והעולם העיסקי ישתנה? במה ישתנה?
יש חכמ/ה ומלומד/ שאומר/ת – שהשינוי יהיה משמעותי ו"נעבור לעולם שונה לחלוטין". ויש חכם שאמר בעבר ש"יש הרבה מומחים לניתוח ופרשנות של מה שקרה בעבר, אך כנראה שעדיין אין מומחים לניתוח מה שיקרה בעתיד".
הכנתי מקבץ דעות/רעיונות/עצות זהב – של מנהלים ומנהלות בכירים ובכירות, בנושא: דרכי התמודדות עם אי – ודאות!
מה דעתך? מהי עצת הזהב שלך שתעזור לאחרים להתמודד עם אי ודאות שכזו?
91842277_2862197920542396_6558582319903408128_n